21 gruod. 2017 | Aeroventic
INFORMACIJA APIE LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO REORGANIZAVIMĄ

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 948 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą“ sutiko, kad biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas būtų reorganizuojamas jungimo būdu ir prijungtas prie biudžetinės įstaigos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA), kuriai pereitų visos reorganizuojamo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) teisės ir pareigos.

Vadovaujantis minėtu nutarimu, parengtas LAAIF reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

Reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, kurios:

 • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
 • buveinė – Vilniaus g. 28, LT-01402, Vilnius;
 • juridinio asmens kodas – 123816152;
 • duomenys apie Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, kurios:

 • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
 • buveinė – Labdarių g. 3, LT-01120, Vilnius;
 • juridinio asmens kodas – 288779560;
 • duomenys apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas reorganizuojamas jungimo būdu – prijungiant jį prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo išregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Informaciją apie APVA ir LAAIF praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, finansinės būklės ataskaitas ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas galima rasti interneto svetainėse adresais www.apva.lt/veikla/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/, www.apva.lt/veikla/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai/; www.laaif.lt/lt/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/,   www.laaif.lt/lt/veikla/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai/.

Planuojama reorganizavimo pabaigos data – 2018 m. kovo 1 d. Reorganizavimas laikomas baigtu įregistravus pakeistus APVA nuostatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumentai Juridinių asmenų registrui pateikiami kartu su Lietuvos aplinkos apsaugos fondo dokumentais dėl išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

kas tai aeroventic?
 • kas tai aeroventic?

  Aeroventic, tai tarptautinis sprendimas, skirtas HVACR sričiai. Buvo suprojektuota, kad sukurti progą, gamintojams, kaip ir platintojams, pristatyti savo verslo ir produktų vertę visame pasaulyje. Viena sistema veikianti pasauliniu mastu.

 • Įmonės vizitinė

  Kurkite savo įmonės vertę, pristatant savo konkurencinį pranašumą.

  Pateikite katalogus, parinkimo programas ir pagrindines informacijas apie Jūsų verslą.

 • Virtualus produktų salonas

  Tai puiki vieta pristatyti visus produktus vienu metu be pastangų. Kiekvienas produktas turi parinktį "Pridėti prie užklausos", kad palengvinti klientams. Klientas siunčia užklausa tiesiogiai Jums.

 • Aktualijos, Informacijos kanalas

  Pagrindinai aeroventic, tai offline mugės atitikmuo, kur pristatote savo įmonę ir produktus, platinate katalogus, užmezgate ryšius ir rūpinatės, kad Jūsų įmonė būtų pastebima toje srityje.

Registruotis
Partneriai