10 lapkr. 2017 | Aeroventic
5.0
Klaipėdos jūrų uosto plėtros klausimus koordinuos Vyriausybės sudaryta komisija

Šiandien Ministrų kabinetas pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui sudaryti Išorinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros projekto įgyvendinimo komisiją. Sudarytai komisijai bus pavesta nagrinėti, koordinuoti ir teikti Vyriausybei pasiūlymus šio projekto įgyvendinimo klausimais.

„Klaipėdos uosto plėtros projektas parengtas atsižvelgiant į poreikį suformuoti nuosekliai ir kompleksiškai dirbančią komisiją, kuri spręstų klausimus, susijusius su teritorijų planavimo procedūromis, šio projekto pripažinimu valstybei svarbiu ekonominiu projektu, taip pat numatytų projekto įgyvendinimo veiksmų planą“, – teigė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Numatoma, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros projekto įgyvendinimo komisijos nariais bus susisiekimo, aplinkos, finansų, užsienio reikalų, ūkio, žemės ūkio ministrai, Premjero patarėjas, Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių merai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius. Šiai komisijai vadovaus Ministras Pirmininkas, tvirtinantis personalinę komisijos sudėtį.

Š. m. birželio 13 d. Susisiekimo ministerija pritarė 4-ajai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano koncepcinei alternatyvai, pagal kurią rengiami konkretūs sprendiniai, apimantys išorinio Klaipėdos jūrų uosto plėtros planus.

Atsižvelgdami į pasaulinės laivybos pokyčius, kasmet didėjančius laivų parametrus, pastaraisiais metais dauguma pasaulio uostų planuoja plėtrą į išorę, kur dažniausiai yra pakankami natūralūs gyliai.

Klaipėdos uostui taip pat numatoma tokia galimybė.

Uosto bendrasis planas apima galimybę pertvarkyti molus, kurių rekonstrukcijai tikimasi gauti ES finansavimą iš 2014–2020 m. laikotarpio. Uosto bendrojo plano sprendiniai rengiami 15 metų, o koncepcija – 25 metų laikotarpiui.

Šis planas leis įgyvendinti uosto plėtros projektus, užtikrinsiančius ilgalaikį uosto konkurencingumą tarptautinėse rinkose – leis pasiekti maksimalų gylį ir naujų teritorijų suformavimą.

Klaipėdos miesto savivaldybė šiuo metu rengia miesto bendrąjį planą, kuriame, inter alia,  planuojamos tos pačios teritorijos kaip ir valstybinio jūrų uosto bendrajame plane, tad manoma, kad komisija, įgaliota tarpusavyje derinti galimas skirtingas pozicijas, turėtų pradėti veiklą kuo skubiau. 

Nutarimo projektas dėl komisijos sudarymo buvo paskelbtas Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje, kur suinteresuotos institucijos ir visuomenė galėjo teikti savo pastabas ir pasiūlymus.

 

Susisiekimo ministerijos inf.

kas tai aeroventic?
 • kas tai aeroventic?

  Aeroventic, tai tarptautinis sprendimas, skirtas HVACR sričiai. Buvo suprojektuota, kad sukurti progą, gamintojams, kaip ir platintojams, pristatyti savo verslo ir produktų vertę visame pasaulyje. Viena sistema veikianti pasauliniu mastu.

 • Įmonės vizitinė

  Kurkite savo įmonės vertę, pristatant savo konkurencinį pranašumą.

  Pateikite katalogus, parinkimo programas ir pagrindines informacijas apie Jūsų verslą.

 • Virtualus produktų salonas

  Tai puiki vieta pristatyti visus produktus vienu metu be pastangų. Kiekvienas produktas turi parinktį "Pridėti prie užklausos", kad palengvinti klientams. Klientas siunčia užklausa tiesiogiai Jums.

 • Aktualijos, Informacijos kanalas

  Pagrindinai aeroventic, tai offline mugės atitikmuo, kur pristatote savo įmonę ir produktus, platinate katalogus, užmezgate ryšius ir rūpinatės, kad Jūsų įmonė būtų pastebima toje srityje.

Registruotis
Partneriai