20 lapkr. 2017 | Aeroventic
4.0
Patobulinta garantinio gamtinių dujų tiekimo tvarka dar geriau apsaugos pažeidžiamus vartotojus

Lapkričio 16 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas patvirtino patikslintas Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisykles. Jose nustatytos patobulintos garantinio gamtinių dujų tiekimo procedūros, kurios padės užtikrinti nepertraukiamą dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams prasidėjus garantiniam tiekimui bei jam pasibaigus.

„Mūsų tikslas – visiems gamtinės dujos vartotojams būtų tiekiamos nenutrūkstamai ir skaidriomis sąlygomis. Todėl labai svarbu, kad vartotojai nepatirtų jokių nepatogumų, kai įsijungia garantinio tiekimo režimas arba, kai yra vėl grįžtama prie rinkos sąlygomis grįsto gamtinių dujų tiekimo“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Nustačius naują tvarką, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius (garantinis tiekėjas) privalės apie garantinio tiekimo nutraukimą informuoti buitinius vartotojus ir perduoti naujai tiekimo įmonei visą operatoriaus turimą informaciją ir duomenis apie vartotojus.

Tokiu būdu bus užtikrintas sklandesnis bendradarbiavimas tarp dujų tiekimo įmonių ir dėl to vartotojai nepatirs jokių nesklandumų.

Šis taisyklių patobulinimas yra ypač aktualus Druskininkų miesto gyventojams, kuriems nuo 2016 metų rudens gamtines dujas garantinio tiekimo režimu tiekia AB „Energijos skirstymo operatorius“.

Įsigaliojus patikslintoms taisyklėms, bus sudarytos sąlygos užbaigti garantinį dujų tiekimą Druskininkų miesto gyventojams, o naujas dujų tiekėjas galės pasiūlyti Druskininkų miesto gyventojams tokius pačius gamtinių dujų tarifus, kaip ir visoje Lietuvoje, ir tai reiškia ženkliai mažesnę kainą nei Druskininkų gyventojai moka dabar.

Druskininkuose 2017 metų spalio pabaigoje pradėjo veikti nauja suskystintų gamtinių dujų (SGD) stotelė, užtikrinanti miestui alternatyvų dujų šaltinį. Tai pirmoji Lietuvoje tokia stotelė, kuri padidins gamtinių dujų tiekimo patikimumą ir saugumą Druskininkų miestui. Ši stotelė veiks laikinai iki kitų metų, kai bus pastatyti nuolatinė.

Garantinio tiekimo režimas pradeda veikti, kai gamtines dujas vartotojams tiekusi įmonė nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba kai yra sustabdoma ar panaikinama tokiai įmonei išduota gamtinių dujų tiekimo licencija.

Garantinį tiekimą vykdantis skirstymo sistemos operatorius privalo sudaryti visas reikalingas sutartis su sistemų operatoriais ir yra atsakingas už gamtinių dujų patiekimą iki pažeidžiamų vartotojų sistemų, esančių jam išduotoje skirstymo licencijoje nustatytoje teritorijoje

Įsijungus garantinio tiekimo režimui, kita įmonė – garantinis tiekėjas – perima gamtinių dujų tiekimą tomis pačiomis sąlygomis, kurios yra numatytos pažeidžiamų vartotojų sutartyse su dujų tiekimo nebevykdančiu ankstesniu tiekėju, išskyrus kainą, atsiskaitymo už gamtines dujas, gamtinių dujų deklaravimo ir klientų informavimo tvarką, kurie įsigalioja kartu su garantinio tiekimo pradžia.

Garantinis tiekimas teikiamas buitiniams ir nebuitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja iki 20 000 kubinių metrų gamtinių dujų.

kas tai aeroventic?
 • kas tai aeroventic?

  Aeroventic, tai tarptautinis sprendimas, skirtas HVACR sričiai. Buvo suprojektuota, kad sukurti progą, gamintojams, kaip ir platintojams, pristatyti savo verslo ir produktų vertę visame pasaulyje. Viena sistema veikianti pasauliniu mastu.

 • Įmonės vizitinė

  Kurkite savo įmonės vertę, pristatant savo konkurencinį pranašumą.

  Pateikite katalogus, parinkimo programas ir pagrindines informacijas apie Jūsų verslą.

 • Virtualus produktų salonas

  Tai puiki vieta pristatyti visus produktus vienu metu be pastangų. Kiekvienas produktas turi parinktį "Pridėti prie užklausos", kad palengvinti klientams. Klientas siunčia užklausa tiesiogiai Jums.

 • Aktualijos, Informacijos kanalas

  Pagrindinai aeroventic, tai offline mugės atitikmuo, kur pristatote savo įmonę ir produktus, platinate katalogus, užmezgate ryšius ir rūpinatės, kad Jūsų įmonė būtų pastebima toje srityje.

Registruotis
Partneriai